Vija Upmale. “Ar gaišumu un smeldzi sirdī” [2007]

Lasītāju simpātijas Vijas Upmales darbi ieguvuši ar savu realitāti, ar to, ka tie rāda dzīvi tādu, kāda tā ir – brīžiem sāpīgu un piedzīvojumu pilnu, brīžiem jautru un joku pielietu no paša rīta līdz vēlam vakaram. Bērni stāstos dažkārt ir nerātni, draiskulīgi, taču viņiem netrūkst labas zinātkāres dzirksts. Patiesi un dzīvi uzrakstītajos stāstos rakstniece mudina mazos cilvēkus augt patiesiem, cilvēcīgiem, par labiem biedriem un draugiem. Stāstu galvenie varoņi ir zēni. Viņu domas un izteicieni, darbi un nedarbi ir rakstniecei tuvi un labi pazīstami, jo, pati, būdama meitene, bērnībā lielāko laiku pavadījusi brāļu un kaimiņu puiku sabiedrībā, kā arī strādājot par skolotāju, vērojot bērnu dzīvi mājas pagalmā un audzinot dēlu Aģi.