Vēsmas Kalniņas grāmata “Vecajiem līdumniekiem” [2014]

Grāmata “Vecajiem līdumniekiem” pārsteidz ar nedzirdētiem stāstiem un iedzīvotāju atmiņām par Olaines novadam un visai Latvijai tik nozīmīgās un vēsturiskās vietas “Uzvaras līdums” izcelsmi un attīstību laika posmā no Pirmā pasaules kara līdz pat mūsdienām.
Vēsturiskie fakti, interesantie dzīvesstāsti, kas pasniegti ar humoru, brīžiem pat nelielu ironiju, lasītāju aizrauj un mudina padziļināti interesēties ne tikai par “Uzvaras līduma”, Olaines novada, bet arī par savas dzimtas vēsturi.
Fakti bagātīgi papildināti ar dabas aprakstiem, atspoguļojot tā laika reljefa un faunas īpatnības. Purvs – tik bagāts un krāšņs – bija un ir “Uzvaras līduma” ļaužu neatņemama dzīves sastāvdaļa.