Valda Vilīte “Olaines Sv. Elizabetes baznīca. 1753-2003” [2003]

Šis vēsturiskais atskats pirmo reizi sniedz zinātniski pamatotas atbildes uz jautājumu, kad radās Olaines draudze, kur un kādi bija pirmie Dievnami, kas bija pirmie mācītāji. Pirmo reizi apkopota jaunajai paaudzei pilnīgi nezināmā informācija par pēckara pagasta iedzīvotāju izmisīgo cīņu pret neizprotami naidīgiem, ciniskiem, bet varbūt vienkārši bērnišķīgiem baznīcas postītājiem un par draudzes pastāvēšanu.