Olaines Vēstures un mākslas muzejs iesaistās militārā mantojuma tūrisma projektā

Latvija un Igaunija reiz nokļuvušas vienos ģeopolitiskos procesos – abas valstis dibinātas uz Pirmā pasaules kara fona un pieredzējušas okupācijas varu maiņas Otrā pasaules kara laikā. Gan Latvijā, gan Igaunijā izveidojās mežabrāļu kustība, pretojoties padomju okupācijai. Abu valstu neatkarība tika atjaunota līdz ar Padomju Savienības sabrukumu. „Lauku ceļotājs” kopā ar 23 partneriem Latvijā un Igaunijā uzsāk kopīgu projektu, lai pēdējo simts gadu vēstures liecības ietērptu kopīgā militārā mantojuma tūrisma produktā.

Sadarbojoties ar vēstures speciālistiem, projektā ir paredzēts ietvert vienotā tūrisma produktā 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā. Muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves, un citi objekti uzlabos savas ekspozīcijas, lai varētu piedāvāt interesantu un mūsdienīgu tūrisma pieredzi. 36 objektos projektā paredzētas investīcijas, Piemēram, nocietinājumi, krasta apsardzes baterijas, kas iepriekš nebija pieejami apmeklējumiem, tiks labiekārtoti un iepazīstinās ar militārā mantojuma stāstiem. Vēsturi interpretēt tūrisma produktā palīdzēs projekta partneri – Igaunijas Kara vēstures muzejs, Hījumā militārās vēstures biedrība un vairāki muzeji. Latvijas pusē sadarbosimies ar Latvijas Okupācijas muzeja speciālistiem.

Kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts aptvers četrus laika posmus: Valstu neatkarības iegūšana, Brīvības cīņas un Pirmais pasaules karš (1914.–1920. gads); Otrais pasaules karš (1939.–1945. gads); Nacionālo partizānu kustība (1944.–1957. gads); Padomju laiks un neatkarības atjaunošana (1945.–1990. gads).

20. gadsimta kari mums atstājuši militāros objektus, kara pēdas ir gan uz zemes, gan zem ūdens. Tautas atmiņā ir neskaitāmi stāsti un atmiņas par šiem briesmīgajiem laikiem. Projekts vēlas dot savu ieguldījumu vēsturiskās atmiņas saglabāšanā. Tūrisma produktu veidosim, apsekojot objektus, vācot vēsturiskos faktus, foto liecības un stāstus. Izdosim militārā mantojuma tūrisma brošūru ar karti un ceļvedi apmeklējumu plānošanai. Visa informācija būs pieejama šobrīd topošajā tiešsaistes platformā militaryheritagetourism.info. Ceļotājiem tiks piedāvāti arī 10 ceļojumu maršruti. Esam sākuši apzināt un aicinām iesaistīties potenciālos militārā mantojuma tūrisma produkta dalībniekus – tai skaitā arī nelielu privātu kolekciju īpašniekus vai lauku tūrisma uzņēmējus, kuru apkaimē vai īpašumā ir ar Latvijas neatkarības notikumiem saistītas vietas un to liecības.

2018. gadā veiksmīgi realizējot Pirmā Pasaules kara vēstures izziņas maršruta 1. kārtu, Olaines Vēstures un mākslas muzejs turpināja pētīt maršruta teritorijā esošās fortifikācijas ar mērķi turpināt maršruta tālāko izveidi.  Maršruta otrajā kārtā ir paredzēts rekonstruēt krievu armijas fortifikācijas elementu – zemnīcu, kas atšķirībā no jau esošās blindāžas atradīsies daļēji iedziļināta zemē. Paralēli zemnīcas būvniecībai tiks veidota stilizēta dzelzsbetona vitrīna – skapis, kurā atradīsies arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti. Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta attīstības otrajā kārtā plānots veikt arheoloģiskos izrakumus ar mērķi iegūt papildus informāciju par būvkonstrukcijām un materiāliem, kādus pielietoja Pirmā pasaules kara laikā krievu armijas karavīri, būvējot zemnīcas, kas bija daļēji iedziļinātas purvainajā augsnē. Tāpat plānots papildināt esošo pastaigas laipu kopējo garumu un pievienot jaunas planšetes ar zinātniskās izpētes rezultātā iegūto informāciju.

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets ir 1 928 992,39 EUR, no tā ERAF Interreg Estonia-Latvia programmas ieguldījums ir 1 639 643,53 EUR un projekta partneru līdzfinansējums ir 289 348,86 EUR. 

Projekts tiks īstenots no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Papildu informācija par militārā mantojuma tūrisma projektu pieejama: https://www.celotajs.lv/lv/project/24.