PIRMĀ PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTA APMEKLĒŠANA

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts ir brīvi pieejams ikvienam interesentam.

Ikdienā blindaža ir slēgta drošības apsvērumu dēļ, tāpēc lūdzam iepriekš pieteikties, ja ir vēlme to apskatīt. Iepriekšēja pieteikšanās zvanot: 22057669 (Māris)

EKSKURSIJA PIRMĀ PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTĀ

Ekskursijas laikā apmeklētāji iepazīsies ar Pirmā pasaules kara notikumiem, kas risinājušies Olaines novada un pilsētas teritorijā. Apmeklētājiem būs iespēja ieiet autentiski celtajā krievu armijas blindāžā un iepazīties ar karavīru sadzīves apstākļiem. Ekskursijas noslēgumā gida pavadībā apmeklētāji izstaigās maršruta teritoriju, apskatot dabā saglabājušās krievu armijas fortifikācijas.

Nodarbība notiek: Olainē, Jelgavas ielā 5

Nodarbības ilgums: ~40 min.

Iepriekšēja pieteikšanās zvanot: 22057669 (Māris)

Nodarbība bezmaksas.

NODARBĪBA PIRMĀ PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTĀ

Nodarbība notiks Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā, kur 1919. novembrī risinājās kaujas starp 6. Rīgas kājnieku pulku un Bermonta armijas karaspēka vienībām. Nodarbības gaitā apmeklētāji iepazīsies ar Brīvības cīņu norisi Olaines novada un pilsētas teritorijā, interaktīvā veidā uzzinās par Latvijas armijas karavīru medicīnisko aprūpi un sadzīves apstākļiem ierakumos. Nodarbības noslēgumā tiks izspēlēta spēle starp divām komandām, balstoties uz vēsturiskajiem notikumiem, kas risinājušies Bermontiādes laikā.

Nodarbība notiek: Olainē, Jelgavas ielā 5

Nodarbības ilgums: ~90 min.

Iepriekšēja pieteikšanās zvanot: 22057669 (Māris) Nodarbība bezmaksas.

2018. gada 17. augustā Olainē (Jelgavas ielā 5) tika atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. Maršruts atrodas teritorijā, kuras apkārtnē Pirmā pasaules kara laikā atradusies krievu armijas aizsardzības līnija. Ikviens Olaines novada iedzīvotājs un viesis šajā objektā var apskatīt jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu armijas aizsardzības būvi), kura izbūvēta tās oriģinālajā atrašanās vietā, šaujamtorņa fragmentu un piemiņas vietu Brīvības cīņu un Pirmā pasaules kara varoņiem. Apmeklētājiem maršrutā ir iespēja uzzināt interesantus faktus par šo laika posmu un tā notikumiem.

Izziņas maršruts ir veidojies daudzu gadu garumā.  Pētījumu par Pirmā pasaules kara notikumiem pamatā Olaines novadā ir iedzīvotāju, vēstures entuziastu, muzeja apmeklētāju un citu interesentu sniegtā informācija, priekšmeti un stāsti, kas krāti visā Olaines Vēstures un mākslas muzeja pastāvēšanas laikā. Pētot Olaines pilsētas teritoriju tika atklāta unikāla vieta (Jelgavas ielā 5), kur fortifikācijas ir labi identificējamas. Vieta ir unikāla arī ar tās purvaino vidi un īpašajiem karavīru dzīves apstākļiem.

Lai izpētītu teritoriju un izstrādātu vēstures izziņas maršruta plānu, 2017. un 2018. gadā tika veikta arheoloģiskā izpēte, iesaistot brīvprātīgos vēstures entuziastus, kā arī savas jomas speciālistus – Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecāko speciālistu Māri Ribicki, vēstures doktoru, arheologu Andri Tomašūnu, vēstures entuziastu, arhitektu Rihardu Vietriņu. Arheoloģisko izrakumu rezultātā iegūtā informācija kalpoja par pamatu šaujamtorņa fragmenta un blindāžas rekonstrukcijai, kā arī izpētot kādreizējo krievu armijas zemnīcas vietu, atrastas karavīru personīgās mantas, apģērbu fragmenti, monētas, pogas, patronas, ar medicīnu saistīti priekšmeti u.c. Vērtīgākais atradums bija 48. Sibīrijas strēlnieku pulka šineļa uzplecis, kas ļāva identificēt zemnīcu celšanas laiku – 1915. gada rudeni. Bedres un pauguri, kas redzami gan parka teritorijā, gan citviet Olainē, jeb vēsturiskajā „Lapsu meža” teritorijā, patiesībā aizvien slēpj informāciju par zemnīcām, virszemes segtām aizsardzības būvēm, kurās mitinājās un patvērumu meklēja karavīri.

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts ir veidots ar mērķi veicināt Olaines novada un Rīgas apkārtnes tūrisma attīstību. Tas papildinās Latvijas Pirmā pasaules kara tūrisma objektus, piedāvājot informāciju par purva un Olaines nozīmi kara laikā. Tā ir vieta kara kauju rekonstrukciju, vēstures tēmām veltītu pasākumu rīkošanai un izglītojošu programmu vadīšanai.

Projekts „1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izveide” (projekta nr. 17-04-AL04-A019.2205-000007) sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projektu „1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izveide” īsteno Olaines Vēstures un mākslas muzejs ar Olaines novada pašvaldības atbalstu.