PIRMĀ PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTA APMEKLĒŠANA

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts ir brīvi pieejams ikvienam interesentam.

Ikdienā blindaža un zemnīca ir slēgtas drošības apsvērumu dēļ, tāpēc lūdzam iepriekš pieteikties, ja ir vēlme to apskatīt. Iepriekšēja pieteikšanās zvanot: 22057669 (Māris).

EKSKURSIJA PIRMĀ PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTĀ

Ekskursijas laikā apmeklētāji iepazīsies ar Pirmā pasaules kara notikumiem, kas risinājušies Olaines novada un pilsētas teritorijā. Apmeklētājiem būs iespēja ieiet autentiski celtajā krievu armijas blindāžā un zemnīcā, kā arī iepazīties ar karavīru sadzīves apstākļiem. Ekskursijas noslēgumā gida pavadībā apmeklētāji izstaigās maršruta teritoriju, apskatot dabā saglabājušās krievu armijas fortifikācijas.

Nodarbība notiek: Olainē, Jelgavas ielā 5

Nodarbības ilgums: ~40 min.

Iepriekšēja pieteikšanās zvanot: 22057669 (Māris)

Ekskursija ir bezmaksas.

NODARBĪBA PIRMĀ PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTĀ

Nodarbība notiks Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā, kur 1919. novembrī risinājās kaujas starp 6. Rīgas kājnieku pulku un Bermonta armijas karaspēka vienībām. Nodarbības gaitā apmeklētāji iepazīsies ar Brīvības cīņu norisi Olaines novada un pilsētas teritorijā, interaktīvā veidā uzzinās par Latvijas armijas karavīru medicīnisko aprūpi un sadzīves apstākļiem ierakumos. Nodarbības noslēgumā tiks izspēlēta spēle starp divām komandām, balstoties uz vēsturiskajiem notikumiem, kas risinājušies Bermontiādes laikā.

Nodarbība notiek: Olainē, Jelgavas ielā 5

Nodarbības ilgums: ~90 min.

Iepriekšēja pieteikšanās zvanot: 22057669 (Māris). Nodarbība bezmaksas.

2018.gada 17. augustā Olainē (Jelgavas ielā 5) tika atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. Maršruts atrodas teritorijā, kuras apkārtnē Pirmā pasaules kara laikā atradusies krievu armijas aizsardzības līnija. Ikviens Olaines novada iedzīvotājs un viesis šajā objektā var apskatīt jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu armijas aizsardzības būvi), kura izbūvēta tās oriģinālajā atrašanās vietā, šaujamtorņa fragmentu un piemiņas vietu Brīvības cīņu un Pirmā pasaules kara varoņiem. 2020.gada oktobrī maršrutā tika pabeigts krievu armijas fortifikācijas elements – zemnīca (zemē iedziļināts četrstūrveida mājoklis ar baļķu pārsegumu,kas nosegts ar velēnām), kā arī izveidota stilizēta dzelzsbetona vitrīna – skapis, kurā atrodas arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti. Apmeklētājiem maršrutā ir iespēja uzzināt interesantus faktus par šo laika posmu un tā notikumiem.

Izziņas maršruts ir veidojies daudzu gadu garumā.  Pētījumu par Pirmā pasaules kara notikumiem pamatā Olaines novadā ir iedzīvotāju, vēstures entuziastu, muzeja apmeklētāju un citu interesentu sniegtā informācija, priekšmeti un stāsti, kas krāti visā Olaines Vēstures un mākslas muzeja pastāvēšanas laikā. Pētot Olaines pilsētas teritoriju tika atklāta unikāla vieta (Jelgavas ielā 5), kur fortifikācijas ir labi identificējamas. Vieta ir unikāla arī ar tās purvaino vidi un īpašajiem karavīru dzīves apstākļiem.

Lai izpētītu teritoriju un izstrādātu vēstures izziņas maršruta plānu, 2017. un 2018. un 2020. gadā tika veikta arheoloģiskā izpēte, iesaistot brīvprātīgos vēstures entuziastus, kā arī savas jomas speciālistus – Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecāko speciālistu Māri Ribicki, vēstures doktoru, arheologu Andri Tomašūnu un Normundu Jērumu, vēstures entuziastu, arhitektu Rihardu Vietriņu. Arheoloģisko izrakumu rezultātā iegūtā informācija kalpoja par pamatu šaujamtorņa fragmenta un blindāžas rekonstrukcijai, kā arī izpētot kādreizējo krievu armijas zemnīcas vietu, atrastas karavīru personīgās mantas, apģērbu un ādas fragmenti, vara monētas, pogas, patronas, ar medicīnu saistīti priekšmeti, glazēti krāsns podiņu fragmenti, kaltas naglas, stikla pudelīte un citas lietas. Vērtīgākais atradums bija 48. Sibīrijas strēlnieku pulka šineļa uzplecis, kas ļāva identificēt zemnīcu celšanas laiku – 1915. gada rudeni. Bedres un pauguri, kas redzami gan parka teritorijā, gan citviet Olainē, jeb vēsturiskajā „Lapsu meža” teritorijā, patiesībā aizvien slēpj informāciju par zemnīcām, virszemes segtām aizsardzības būvēm, kurās mitinājās un patvērumu meklēja karavīri.

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts ir veidots ar mērķi veicināt Olaines novada un Rīgas apkārtnes tūrisma attīstību. Tas papildinās Latvijas Pirmā pasaules kara tūrisma objektus, piedāvājot informāciju par purva un Olaines nozīmi kara laikā. Tā ir vieta kara kauju rekonstrukciju, vēstures tēmām veltītu pasākumu rīkošanai un izglītojošu programmu vadīšanai.

Projekts „1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izveide” (projekta nr. 17-04-AL04-A019.2205-000007) sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Projektu „1. Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izveide” īsteno Olaines Vēstures un mākslas muzejs ar Olaines novada pašvaldības atbalstu.

„Lauku ceļotāja” projekts “Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts (EST-LAT156)” tiek īstenots no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ar Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu.

PIRMĀ PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTS IR PIELĀGOTS CILVĒKIEM AR KUSTĪBU, DZIRDES UN REDZES TRAUCĒJUMIEM

Maršruts ir viena no retajām kultūrvēsturiskajām vietām Olaines novadā un Pierīgā, kura arī ārkārtējās situācijas ierobežojumu laikā ir pieejama ikvienam apmeklētājam bez maksas. Maršruts ir arī vienīgais ārvides objekts Latvijā, kurā tiek stāstīts par Pirmā pasaules kara notikumiem un kurš ir īpaši pielāgots cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem. Vēstures maršruta papildināšana ar audio risinājumiem atklāj aizraujošus un nedzirdētus vēsturiskus faktus un cilvēkstāstus par kara notikumiem.

Ir izveidoti seši stendi braila rakstā ar aprakstiem par notikumiem, kas risinājušies Olaines apkārtnē Pirmā pasaules kara laikā. Taktilais makets attēlo Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta teritorijā esošās kara laika liecības un fortifikācijas būves – zemnīcas, blindāžas, artilērijas šāviņu radītas bedres un ierakumus. Makets ir aprīkots arī ar trīs audioformātā ierunātiem tekstiem, kas informē par Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta apkārtni, situāciju kara laikā un latviešu strēlnieku sadzīves apstākļiem. Viens no audio formāta tekstiem ir papildināts ar latviešu strēlnieku dziesmu – “Izlūku dziesma”, kas attaino latviešu strēlnieku darbību Olaines frontes sektorā Pirmā pasaules kara laikā.

Projekts ’’Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta’’ papildināšanu ar taktiliem un audiāliem risinājumiem īstenoja Olaines Vēstures un mākslas muzejs ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas  “KultūrELPA” ieguldījumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu.