Pirmā Pasaules kara liecības Olainē

Projekta “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts” arheoloģiskajos izrakumos atrastās liecības būs apskatāmas Olaines Vēstures un mākslas muzejā laikā no 04.08. līdz 04.09.2017., izstādē “Pirmā Pasaules kara liecības Olainē”.

Arheoloģiskie izrakumi norisinājās Olaines pilsētā, Pirmā Pasaules kara laikā būvētajās krievu armijas fortifikācijās, laikā no  26.06. līdz 11.07.2017. Pieredzējušā arheologa Andra Tomašūna vadībā muzeja darbinieki un brīvprātīgie vēstures entuziasti, trīs nedēļas pētīja krievu armijas fortifikāciju uzbūvi un karavīru sadzīves īpatnības.

„Iegūtās liecības ir pārsteidzošas,” stāsta Olaines Vēstures un mākslas muzeja vēstures speciālists Māris Ribickis, “purvainajā augsnē bija saglabājušies karavīra uzpleči ar pulka numuru 48, pēc kura varēja datēt fortifikāciju izveidi – 1915. gada rudens.” Bez sagrieztiem karavīra šineļa fragmentiem un ādas uzkabes elementiem, tika atrastas divas aizkorķētas stikla pudelītes, kurās bija saglabājies brūnas krāsas šķidrums. Abas pudelītes tika nosūtītas uz laboratoriju, lai veiktu analīzes šķidruma ķīmiskā sastāva noteikšanai. Provizoriskie analīžu rezultāti liecina par medikamentu klātbūtni šķidrumā. Atrastie priekšmeti liecina par ilgstošu fortifikāciju izmantošanas periodu. Atsegtajā zemnīcas vietā tika atklāti vairāki ķieģeļu klājumi un ogļu slāņi, kas liecina par vismaz divu apkures elementu esamību zemnīcā. Grīdas klājumu karavīri veidojuši no salmiem un skujkoku zariem. Purvainā augsne ir labi saglabājusi organiskā materiāla vēstures liecības, taču metāliskajiem priekšmetiem šī vide ir veicinājusi koroziju, šī iemesla dēļ daudzas liecības gājušas zudumā.

Projekts „Pirmā Pasaules kara vēstures izziņas maršruts” īstenots ar mērķi veicināt Olaines novada un vietējās rīcības grupas teritorijas tūrisma attīstību, izveidojot jaunu Pirmā Pasaules kara izziņas maršrutu Olaines pilsētā. Tas papildinās Latvijas Pirmā Pasaules kara tūrisma objektus, piedāvājot informāciju par Olaines un purvu nozīmi kara laikā.. Projektā tiek veikta vēstures izziņas maršruta izveide. Projektu īsteno Olaines Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

 

Papildu informācija:

Inta Konošonoka
Olaines Vēstures un mākslas muzeja
sabiedrisko attiecību speciāliste
olainesmuzejs@gmail.com;
28874565