IESPĒJAMS PIETEIKTIES MUZEJPEDAGOĢISKĀM PROGRAMMĀM

KAS IR MUZEJS? MUZEJA PRIEKŠMETA STĀSTs

‘KAS IR SVEČU DIENA?DEGSIM GAIŠU UGUNTIŅU

ĶĪMIJA IR INTERESANTA!

PAVASARA SAULGRIEŽUS GAIDOT

Programmas  mērķis ir veidot izpratni par to, kas ir muzejs, ko muzejā dara, kā arī radīt priekštatu par muzeja krājumu un priekšmetu dažādību.

Nodarbībā skolēni uzzinās, kas ir muzejs, kādēļ tas  ir nepieciešams, iepazīsies ar Olaines Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijām, apskatīs dažādus Olaines Vēstures un mākslas muzeja priekšmetus, noskaidros to pielietojumu  un veidos aprakstus atrastajiem priekšmetiem. Kā arī izmēģinās savus spēkus arheoloģisko izrakumu veikšanā un metāla detektora pielietošanā .

Programma paredzēta pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas grupām. Nodarbības ilgums 1 stunda.

Programmas mērķis ir rosināt interesi par latviešu tautas tradīcijām, svētkiem un svinamajām dienām, kā arī veicināt izpratni par to nepieciešamību.

Nodarbībā iepazīsimies ar senajiem gaismas ieguves avotiem, uzzināsim, kā cilvēki izgaismoja savus namus pirms elektrības izgudrošanas. Bērniem tiks dota iespēja aktīvi piedalīties  Sveču dienas tradīcijās: minēt mīklas, iet rotaļās, gatavot sveces no bišu vaska, paredzēt nākotni.

Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas grupām februāra mēnesī. Nodarbības ilgums 1 stunda.

Programmas mērķis ir veicināt interesi par ķīmiju, dodot iespēju saprast, ka ķīmija ir mums visapkārt un dot iespēju uzzināt par Olaines rašanos un tās ciešo saistību ar ķīmiju.

Nodarbībā bērni iepazīsies ar Olaines Vēstures un mākslas muzeja laboratoriju, tajā atrodamās ekspozīcijas un spēles un atrisinās krustvārdu mīklas. Kā arī paši veiks ķīmijas eksperimentus, paralēli uzzinot , ka ķīmija ir mums visapkārt.

Programma paredzēta 5.-7. klašu skolēniem. Nodarbības ilgums 80 min.

Programmas mērķis rosināt interesi par latviešu tautas tradīcijām, svētkiem un svinamajām dienām, veicināt izpratni par pavasara saulgriežu svinēšanas tradīcijām un seno laika skaitīšanas kārtību.

Nodarbībā iepazīsim senlatviešu pavasara saulgriežu svinēšanas tradīcijas, apgūsim ticējumus un tautasdziesmas,  iesim rotaļās, ripināsim olas un piedalīsimies olu kaujās.

Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas grupām  marta-aprīļa mēnesī . Nodarbības ilgums ~1 stunda.

CEĻOJUMS LAIKĀ, 1919.GADS

Programmas mērķis ir veicināt izpratni par Lāčplēša dienu un stiprināt jaunās paaudzes nacionālo identitāti.

Šajā nodarbībā 5.-9. klašu skolēniem ir iespēja, aizceļojot uz 1919. gadu, daloties komandās, skolēni iejutīsies divu lielvaru – Latvijas armijas un Bermonta karaspēka lomās. Izmantojot atbilstošu ekipējumu, risinās dažādus uzdevumus, izveidos aizsargpozīcijas, dosies izlūkos, veidos slēpņus, lai nodarbības beigās noskaidrotu vēsturisko uzvarētāju! Nodarbības ilgums 1,5 stunda.

KAS IR KŪDRA?

Programmas mērķis ir rosināt interesi par kūdru.

Nodarbībā interaktīvā veidā skolēni tiek iepazīstināti ar vienu no  Latvijas retajiem derīgajiem izrakteņiem – kūdru un tās izcelšanās vietu – purvu, iepazīstināti ar tās svarīgo ietekmi uz dabu, kādiem nolūkiem to izmanto. Nodarbības dalībnieki tiek sadalīti sešās grupās: katrai grupai tiek dots uzdevums (kopā ir seši kontrolpunkti ar uzdevumu, kas saistīti ar purvu un kūdru). Olaines Vēstures un mākslas muzejā kūdrai ir veltīta mūsdienīga ekspozīcija, pateicoties kurai, skolnieki varēs gūt atbildes uz jautājumiem . Nodarbības noslēgumā  tiek izspēlēta erudīcijas spēle. Šī spēle kalpos arī kā zināšanu pārbaude un nostiprināšana.

Programma paredzēta 7.-9. klašu skolniekiem. Nodarbības ilgums 1 stunda.

MIĶELĪTIS BUNGAS SITA

Programmas mērķis rosināt interesi par latviešu tautas tradīcijām, svētkiem un svinamajām dienām, kā arī veicināt izpratni par rudens saulgriežu svinēšanas tradīcijām un seno laika skaitīšanas kārtību.

 Nodarbībā uzzināsim, kas ir Miķeļdiena, kas ir Jumis, kas ir rudens saulgrieži. Kā tie savā starpā saistīti. Iepazīsim Miķeļdienas tradīcijas, apgūsim ticējumus un tautasdziesmas, iesim rotaļās un veidosim graudu mandalu.

 Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas grupām septembrī, oktobrī. Nodarbības ilgums ~1 stunda.

‘KAS TIE TĀDI ZIEMASSVĒTKI, PASTALIŅU PLĒSĒJIŅI

Šīs nodarbības mērķis ir rosināt interesi par latviešu tautas tradīcijām, kā arī veicināt izpratni par ziemas saulgriežu svinēšanas tradīcijām un seno laika skaitīšanas kārtību.

 Nodarbībā uzzināsim, kas ir Ziemassvētki, kādēļ tie ir pastaliņu plēsējiņi, apgūsim ticējumus un tautasdziesmas, iesim rotaļās un minēsim mīklas, piedalīsimies radošajās darbnīcās, vilksim bluķi un pareģosim nākotni, pārbaudīsim, ko mēs atceramies par Ziemassvētkiem.

Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas grupām decembrī. Nodarbības ilgums 1 stunda.

Pieskarties pagātnei. Saprast šodienu

Programmā skolēni iepazīsies ar pieciem video stāstiem par dzīvi Latvijā 20.gs. no 50-tajiem gadiem. Caur uzdevumiem un spēlēm salīdzina tos laikus un mūsdienas.

Mērķauditorija: 4.-10. klašu grupas.

Nodarbības ilgums: ~1 stunda..

Nodarbības ir bezmaksas.

Nodarbības notiek arī attālināti Zoom platformā.

Pieteikšanās:

20172030