IESPĒJAMS PIETEIKTIES MUZEJPEDAGOĢISKĀM PROGRAMMĀM

“KAS IR MUZEJS? MUZEJA PRIEKŠMETA STĀSTS”

“DEGSIM GAIŠU UGUNTIŅU”

“PAVASARA SAULGRIEŽUS GAIDOT”

Šīs nodarbības mērķis ir veidot izpratni par to, kas ir muzejs, ko muzejā dara, kā arī radīt priekštatu par muzeja krājumu un priekšmetu dažādību. Šajā nodarbībā skolēni uzzina, kas ir muzejs, kādēļ muzeji ir nepieciešami, iepazīstās ar Olaines Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijām, apskata dažādus Olaines Vēstures un mākslas muzeja priekšmetus, noskaidro to pielietojumu. Pamatskolas grupas praktiski darbosies ar metāla detektoru un veidos aprakstus atrastajiem priekšmetiem. Programma paredzēta pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas grupām. Nodarbības ilgums 1 stunda.

Programmas mērķis ir rosināt interesi par latviešu tautas tradīcijām, svētkiem un svinamajām dienām, kā arī veicināt izpratni par to nepieciešamību.

Nodarbībārunāsim par senajiem gaismas ieguves avotiem, uzzināsim, kā cilvēki izgaismoja savus namus pirms elektrības izgudrošanas, iepazīsim ar Sveču dienas tradīcijām, minēsim mīklas, iesim rotaļās, gatavosim sveces no bišu vaska, pareģosim nākotni, nodarbības noslēgumā, noskaidrosim, ko mēs atceramies par Sveču dienu. Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas grupām februāra mēnesī. Nodarbības ilgums 1 stunda.

Programmas mērķis rosināt interesi par latviešu tautas tradīcijām, svētkiem un svinamajām dienām, veicināt izpratni par pavasara saulgriežu svinēšanas tradīcijām un seno laika skaitīšanas kārtību. Nodarbībā iepazīsim senlatviešu pavasara saulgriežu svinēšanas tradīcijas, apgūsim ticējumus un tautasdziesmas,          iesim rotaļās, ripināsim olas un piedalīsimies olu kaujās. Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas grupām. marta mēnesī . Programmas ilgums ~1 stunda.

“CEĻOJUMS LAIKĀ, 1919.GADS”

Programmas mērķis ir veicināt izpratni par Lāčplēša dienu un stiprināt jaunās paaudzes nacionālo identitāti. Šajā nodarbībā 5.-9. klašu skolēniem ir iespēja, aizceļojot uz 1919. gadu, daloties komandās, skolēni iejutīsies divu lielvaru – Latvijas armijas un Bermonta karaspēka lomās. Izmantojot atbilstošu ekipējumu, risinās dažādus uzdevumus, izveidos aizsargpozīcijas, dosies izlūkos, veidos slēpņus, lai nodarbības beigās noskaidrotu vēsturisko uzvarētāju! Nodarbības ilgums 1,5 stunda.

“MIĶELĪTIS BUNGAS SITA”

Programmas mērķis rosināt interesi par latviešu tautas tradīcijām, svētkiem un svinamajām dienām, kā arī veicināt izpratni par rudens saulgriežu svinēšanas tradīcijām un seno laika skaitīšanas kārtību. Nodarbībā uzzināsim, kas ir Miķeļdiena, iepazīsim Miķeļdienas tradīcijas, apgūsim ticējumus un tautasdziesmas, iesim rotaļās un piedalīsimies radošajās darbnīcās, pārbaudīsim, ko mēs atceramies par Miķeļdienu. Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas grupām semptembrī, oktobrī. Programmas ilgums ~1 stunda.

“KAS TIE TĀDI ZIEMASSVĒTKI, PASTALIŅU PLĒSĒJIŅI”

Šīs nodarbības mērķis ir rosināt interesi par latviešu tautas tradīcijām, kā arī veicināt izpratni par ziemas saulgriežu svinēšanas tradīcijām un seno laika skaitīšanas kārtību. Nodarbībā uzzināsim, kas ir Ziemassvētki, kādēļ tie ir pastaliņu plēsējiņi, apgūsim ticējumus un tautasdziesmas, iesim rotaļās un minēsim mīklas, piedalīsimies radošajās darbnīcās, vilksim bluķi un pareģosim nākotn, pārbaudīsim, ko mēs atceramies par Ziemassvētkiem. Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas grupām decembrī. Programmas ilgums 1 stunda.


Nodarbības ir bezmaksas.

Pieteikšanās:

20172030