Muzeja Vēsture

Olaines Vēstures un mākslas muzejs ir Olaines novada pašvaldības pakļautības iestāde, kas tika dibināta 1995. gada 22. novembrī, kad ar Olaines pilsētas domes lēmumu Nr.984, prot. Nr. 36, 44 tika lemts par Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveidošanu un nosaukuma „Olaines Vēstures un mākslas muzejs” piešķiršanu. Muzejam tika piešķirtas telpas bijušajās kopmītnēs un sākotnēji tās atradās pavisam nepiemērotā stāvoklī – nav bijusi ne apkure, ne elektrība, kā arī pašas telpas bijušas izdemolētas. Pirmajos divos gados pēc dibināšanas, muzeja darbinieki ievāca materiālus un iekārtoja telpas, lai 1997. gada 14. februārī vērtu muzeja durvis apmeklētājiem. Turpmāko divdesmit gadu laikā muzejs ir būtiski paplašinājis un uzlabojis telpas, kā arī aktīvi strādājis pie krājuma priekšmetu papildināšanas. Sākotnējo 200 eksponātu skaits ir būtiski pieaudzis, un 2020. gadā muzejs var lepoties jau vairāk kā ar 6000 eksponātiem.

Kopš 2006. gada Olaines Vēstures un mākslas muzejs piedalās Starptautiskajā akcijā „Muzeju nakts”, pasākumā iesaistot dažādas Olaines pašvaldības iestādes – skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, Olaines Mūzikas un mākslas skolu, Pieaugušo izglītības centru, brīvprātīgos jauniešus u.c.

2018. gada 17. augustā Olainē (Jelgavas ielā 5) tika atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. Maršruts atrodas teritorijā, kuras apkārtnē Pirmā pasaules kara laikā atradusies krievu armijas aizsardzības līnija. Ikviens Olaines novada iedzīvotājs un viesis šajā objektā var apskatīt jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu armijas aizsardzības būvi), kura izbūvēta tās oriģinālajā atrašanās vietā, šaujamtorņa fragmentu un piemiņas vietu Brīvības cīņu un Pirmā pasaules kara varoņiem. Apmeklētājiem maršrutā ir iespēja uzzināt interesantus faktus par šo laika posmu un tā notikumiem. 2018. gada decembrī Olaines Vēstures un mākslas muzejs uzsāka pārcelšanās darbus uz jaunajām telpām Jelgavas ielā 9, un durvis vaļā apmeklētājiem vēra 2019. gada 5. decembrī.

Apkopojot izdarīto, secināts, ka muzejs savas darbības laikā ir ne tikai ievācis informāciju un materiālās liecības par Olaines novadu un ar to saistītajiem notikumiem, bet arī ieguldījis lielu darbu iedzīvotāju izglītošanā. Ar Olaines muzeja palīdzību ir izdotas septiņas grāmatas, kas saistītas ar Olaines novadu, tā vēsturi vai iedzīvotājiem.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs šobrīd akreditēts līdz 2023. gada 26. martam.