Velo ekskursija “IEPAZĪSTI OLAINES NOVADU”

Sestdien, 27. jūlijā plkst. 11.00 tiekamies pie Olaines Vēstures un mākslas muzeja, Jelgavas ielā 9.

Plānotais maršruts: Jelgavas iela 9 > Grēnmuiža (Grēnes) > Jaunolaine (Olaines vēsturiskais centrs) > Mežezers > Zirgu pasta stacija/ Klapes krogs > Olaines dzelzceļa stacija

 

Ekskursijas ilgums: 3 stundas

Maršruta garums: 20 km

Līdzi ņemiet dzeramo ūdeni un pusdienas

Dalība ar saviem velosipēdiem

Papildus informācijai 22057669 (Māris)

 

Informējam:

Pasākuma laikā notiks Personas datu apstrāde (fotografēšana un filmēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

Pārzinis: Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Jelgavas iela 9, Olaine

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv

Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.

Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Olaines domes vēstis” un interneta portālā www.olaine.lv, www.olainesmuzejs.lv, kā arī sociālajā tīklā Facebook pašvaldības un muzeja kontā, Instagram un Draugiem.lv muzeja kontā.