Tautas daiļamata meistares Māras Marutas Auzas ilustrācijas latviešu tautasdziesmām “Latvju dainas rakstu zīmēs” izstāde “SAULES CEĻŠ LATVJU DAINĀS”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Jelgavas ielā 9, aicina apskatīt Tautas daiļamata meistares Māras Marutas Auzas ilustrācijas latviešu tautasdziesmām “Latvju dainas rakstu zīmēs” izstādē “SAULES CEĻŠ LATVJU DAINĀS” no 5. decembra līdz 9. janvārim.

Olainiete Māra Maruta Auza ir Tautas daiļamata meistare, keramiķe un folkloras pazinēja. Profesionālās prasmes apguvusi Tautas universitātes Keramikas nodaļā, vēlāk strādājusi Olaines Ķīmiskajā rūpnīcā “Biolar”, kur veidoja vāzes, krūzes, šķīvjus, dažādus suvenīrus, medaļas sporta spēlēm u.tml. Paralēli vadīja arī bērnu keramikas pulciņu “Velniņi” un pasniedza latvju etnogrāfiju Olaines 1. vidusskolā.

Māksliniece stāsta:
“Strādājot skolā ar bērniem, un arī savos darbos, ļoti plaši māla darbos izmantojām latviskos rakstus, kas ar šādu rotājumu darbu padara skaistāku. Ļoti tuva ir latviešu etnogrāfija un folklora, arī to bieži iepazinām. Lasot latvju dainas, paveras krāšņa, ļoti tēlaina pasaule, kurā saistībā ar dabas spēkiem ikdienas dzīvē darbojas cilvēki. Ļoti spēcīgi mūsu senči ir apcerējuši dabas parādības un dzīvību pasauli, kuri viņi augstu godāja un bijās. Dievs, Pērkons, Laima, Māra, Saule, Mēness ir tie varenie spēki, kas palīdzēja mūsu senčiem dzīvot un strādāt.
Lasot Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas “Trejādās saules”, es vēl tuvāk ieraudzīju šo krāšņo pasauli, un manā iztēlē radās vesels zīmējumu cikls par Sauli, Saules maitām un Dieva dēliem, par Mēness ceļu debesīs, kas krustojas arī ar Saules ceļu. Turpat šajā krāsainajā pasaulē ir arī cilvēks, mūsu latviešu tautas gudrais un izdomas bagātais dainu sacerētājs.
Savus darbus es veltu jaunajai paaudzei, lai viņi tuvāk ieraudzītu un izprastu latvju dainu skaistumu – mūsu tautas milzīgo gara bagātību.”

Uz tikšanos Olaines Vēstures un mākslas muzejā!