Events

Studiju virpulī

No 12.06. līdz 12.07.2017. ir apskatāma Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un absolventu darbu izstāde “Studiju virpulī”.