Events

Es. Olaine.

Aizvadīts vēl viens jauniešu projekts! Jaunieši piedalījās mākslas nodarbībās, kurās atainoja savas sajūtas par Olaines novadu luminiscējošās ekspresionisma gleznās. „Muzeju...

Debesu Jeruzaleme

No 2017. gada 19. jūnija līdz 12. jūlijam Olaines Vēstures un mākslas muzejā ir apskatāma ikonu gleznotājas Aleftinas Mošenkovas darbu...

Arheoloģiskie izrakumi Olainē

Šī gada 26. jūnijā Olainē, parkā pie Jelgavas ielas 5 brīvprātīgie arheologa Andra Tomašūna vadībā uzsāks arheoloģiskos izrakumus. To mērķis ir saprast 1.pasaules kara laikā Olaines apkārtnē notikušās darbības, nocietinājumu būvju konstrukcijas un karavīru ikdienu.