Olaines Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas absolventu darbu izstāde

Olaines Vēstures un mākslas muzejā no 14.maija līdz 30. jūnijam apskatāma Olaines Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde.

Izstādē apskatāmi mācību gada gala darbi, kuri parāda audzēkņu apgūtās zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, tekstilā.

Izvēlētās tēmas darbu vizualizācijai ir audzēkņu pašu brīva izvēle.