Latvijas cietumos ieslodzīto mākslas un amatniecības darbu izstāde „No sirds un prasmīgām rokām”

Olaines Vēstures un mākslas muzejā no 2018. gada 17. jūlija līdz 11. augustam būs apskatāma Olaines un citās Latvijas ieslodzījuma vietās ieslodzīto mākslas un amatniecības radošo darbu izstāde „No sirds un prasmīgām rokām”.
Cilvēki, kas dzīvē izdarījuši nepareizas izvēles, sāpinājuši citus un salauzuši savas dzīves, tomēr paliek mūsu sabiedrības daļa. Daudzi no viņiem apzinās savas kļūdas un vēlas rast atpakaļceļu likumpaklausīgā sabiedrībā. Attēlos, gleznās, dažādās rokdarbu veidotās formās un veidolos varam uzlūkot šo cilvēku projicētu iekšējo sajūtu un domu pasauli, kuru iepazīstot rodas pamudinājums pārvarēt sabiedrībā valdošo negatīvo attieksmi un aizspriedumus, un mudina domāt par iekļaujošu un gudru sabiedrību, kur katram tiek dota iespēja labot savas kļūdas un pievienot savu talantu kopējā sabiedrības un tautsaimniecības labuma vairošanā.
Izstādē „No sirds un prasmīgām rokām” apskatāmi būs gan adījumi un rokdarbi, gan mākslinieciski un amatnieciski darinājumi dažādās tehnikās. Izstāde ir kā vēstnesis Latvijas cietumos ieslodzīto radošo darbu konkursam „Mans talants Latvijai 100 gadu jubilejā”.