Intas Konošonokas gleznu izstāde

2018. gada 19. jūnijā plkst. 18.00 notiks Intas Konošonokas gleznu izstādes atklāšana Olaines Vēstures un mākslas muzejā.

Inta ir jauniete no Olaines, kuras hobijs ir gleznošana, rokdarbi un viss saistītais ar mākslu.

Interese par mākslu jau radusies bērnībā, taču aktīvāk par gleznošanu sākusi interesēties tikai vidusskolas laikā, kad pievienojās toreiz Bruno Baha vadītajam vizuālas mākslas pulciņam.

Šajā izstādē būs apskatāmas gleznas, kura tapušas RTU studiju laikā, jauniešu projektos un brīvajā laikā.

Izstāde apskatāma līdz 2018. gada 16. jūlijam.