EKSKURSIJA ŠAURSLIEŽU DZELZCEĻA LĪNIJAS OLAINES KŪDRAS PURVĀ

Ievērojot visus drošības pasākumus Olaines Vēstures un mākslas muzejs aicina Jūs doties ekskursijā: ŠAURSLIEŽU DZELZCEĻA LĪNIJAS OLAINES KŪDRAS PURVĀ.
Ekskursijas laikā izstaigāsim pirmā iecirkņa dzelzceļa līniju un paviesosimies kūdras ieguves laukos, kuros vēl mūsdienās iegūst šo derīgo izrakteni. Tā kā pārgājiens būs arī pa kūdras lauku, tad vēlams padomāt par ūdens necaurlaidīgiem apaviem un laikapstākļiem piemērotu apģērbu.
Ieskats vēsturē: Stāsts par Olaines pilsētu aizsākās 1939. gadā, kad Bluku purvā uzsāka kūdras ieguvi. Iesākumā kūdras ieguve notika tikai ar lāpstu palīdzību, bet pēc Otrā pasaules kara kūdras ieguves procesu mehanizēja. Otrā pasaules kara laikā, lai kūdru varētu izvest no purva, vācu armijas karavīri Olaines purvā uzbūvēja nelielu šaursliežu dzelzceļa līniju dažu kilometru garumā. Pēckara periodā šo līniju uzbūvēja garāku un modernāku. Kūdras ieguves lauki tika sadalīti trijos iecirkņos, un uz katru iecirkni bija izbūvēta sava šaursliežu dzelzceļa līnija.
Ekskursija ir bezmaksas.
Iepriekšējā pieteikšanās, zvanot pa tālr.: 22057669.