Audēju pulciņa “Atvasara” izstāde ”Mazu brīdi pirms…”

Ir rudens un audēju pulciņam “Atvasara”  tiek atklāta izstāde

“Mazu brīdi pirms”

Varbūt kāds jautās, kāpēc izstādei tāds nosaukums?

Izstādes nosaukumam dotas V. Plūdoņa dzejas rindas.

Izstāde tiek atklāta mazu brīdi pirms…  Zeme uzsāk savu ceļu uz gaismu.

Arī mazu brīdi pirms… 2022.gada martā pulciņam ir dzimšanas diena – 25 gadi, kopš Olainē ir iespēja sanākt kopā viena no vissenākā amata pratējām un interesentiem iepazīt un apgūt  šā amata prasmes.

Šajā izstādē piedalās gan ilggadējās pulciņa dalībnieces, gan jaunās pulciņa dalībnieces, kuras pievienojās pulciņam mazu brīdi pirms (pandēmijas).

Izstādē piedalās audēju pulciņa “Atvasara” dalībnieces :

Brigita Čača                Ruta Mazure               Mārīte Urbanoviča 

Elita Petrikaite          Velta Hertmane                   Marija Lapo     

Tatjana Lapo              Janīna Lapo