Alevtinas Mošenkovas ikonu izstāde “Eņģeļu pasaule”

Alevtinas Mošenkovas ikonu izstāde “Eņģeļu pasaule”.
Olaines Vēstures un mākslas muzejā no 10. līdz 28. janvārim apskatāma ikonogrāfijas meistares Alevtinas Mošenkovas ikonu izstāde “Eņģeļu pasaule”.
Izstādē “Eņģeļu pasaule” apskatāmi septiņu nedēļas dienu Erceņģeļi. Katrai nedēļas dienai ir savs Erceņģelis, kas atbild par visu, kas viņa aizbilstamajā dienā notiek – tas var būt gan ikdienišķs notikums, gan notikums, kas var ietekmēt daudzu cilvēku dzīves. Katrs Erceņģelis ir savādāks, tā pat atšķiras ari viņa pienākumi un atribūtika.
26.janvārī plkst. 15:00 visiem interesentiem būs iespēja satikt izstādes autori, ikonogrāfijas meistari Alevtinu Mošenkovu un uzzināt vairāk par izstādē redzamajiem darbiem, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.