PAR MUZEJU

Olaines Vēstures un mākslas muzejs dibināts 1995. gada 22. novembrī.

2019. gads muzejam bija lielu pārmaiņu gads. Pārcelšanās process, ekspozīciju un zinātnisko plānu izstrādes un dizaina risinājumu konceptu izstrādes, kas veidotas sadarbojoties ar SIA “Inra dizains”, SIA “LowTech”, SIA “Story Hub” un SIA “Solavi”. Rekonstruētais muzejs ir vaļā no 2019. gada 5. decembra, un tajā ir apskatāmas piecas modernas ekspozīcijas.

MUZEJA MISIJA

“Veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par Olaines novada attīstību ietekmējošiem faktoriem un lomu Latvijas tautsaimniecībā laika posmā no 19. gadsimta līdz mūsdienām.”

MUZEJA DARBĪBAS MĒRĶI

Nacionālās kultūras vērtību pēctecības nodrošināšanai saglabāt ar Olaines pilsētu un novadu saistīto materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu tā ilglaicīgai izmantošanai sabiedrības vajadzībām;

Veidot misijai atbilstošu muzeja krājumu, iekļaujot tajā materiālās un nemateriālās liecības par Olaines pilsētas un novada vēsturi;

Nodrošināt materiālo un nemateriālo liecību par Olaines pilsētu un novadu saglabāšanu, pilnveidojot uzkrātā kultūras mantojuma saglabāšanas apstākļus.