PAR MUZEJU

Olaines Vēstures un mākslas muzejs ir dibināts 1995. gada 22. novembrī.

Tas atradās Zemgales ielas 33. namā. Muzeja materiāli tika vākti ļoti mērķtiecīgi un drīz vien muzejā bija skatāmas 2. ekspozīcijas: novada vēsture un viss par Olaines rūpnīcām.

2019. gads muzejam bija lielu pārmaiņu gads, jo muzejs pārcēlās uz renovētām telpām Jelgavas ielā- 9. Pārcelšanās process, ekspozīciju, zinātnisko plānu izstrādes un dizaina risinājumu konceptu izstrādes tika veidotas, sadarbojoties ar SIA “Inra dizains”, SIA “LowTech”, SIA “Story Hub” un SIA “Solavi”. Rekonstruētais muzejs ir atvērts apmeklētājiem no 2019. gada 5. decembra.

Muzeja galvenās ekspozīcijas vadmotīvs ir kūdras purvs, kas Olaines novada teritorijā pastāvējis no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kā arī dažādos laika periodos ietekmējis teritorijā notiekošos procesus un notikumu attīstību.

Pavisam muzejā aplūkojamas 6 ekspozīcijas: purva veidošanās, Novada vēsture, Kūdras rūpniecība, “Laboratorija”, kurā interaktīvā veidā stāstīts par visām Olaines rūpnīcām, kuras bija un ir saistītas ar ķīmiju un “Andris Rumpēteris”. ”Mākslas istaba”, kurā var sajust padomju laiku dzīves apstākļus tipveida dzīvoklī. Visjaunākā ir ekspozīcija ”Iedvesmas istaba”, kurā var izsekot 9 spilgtākās Valērija Maligina rakstura iezīmes.

Muzejā regulāri notiek dažādi pasākumi, meistardarbnīcas, nodarbības bērniem, muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas par Pirmo pasaules karu u.c.

MUZEJA MISIJA

“Veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par Olaines novada attīstību ietekmējošiem faktoriem un lomu Latvijas tautsaimniecībā laika posmā no 19. gadsimta līdz mūsdienām.”

MUZEJA DARBĪBAS MĒRĶI

Nacionālās kultūras vērtību pēctecības nodrošināšanai saglabāt ar Olaines pilsētu un novadu saistīto materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu tā ilglaicīgai izmantošanai sabiedrības vajadzībām;

Veidot misijai atbilstošu muzeja krājumu, iekļaujot tajā materiālās un nemateriālās liecības par Olaines pilsētas un novada vēsturi;

Nodrošināt materiālo un nemateriālo liecību par Olaines pilsētu un novadu saglabāšanu, pilnveidojot uzkrātā kultūras mantojuma saglabāšanas apstākļus.