2018. gads

MIRDZAS MARKUSAS PERSONĀLIZSTĀDE

Sestdien, 27. oktobrī, Olaines Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta Mirdzas Markusas personālizstāde.

Mirdza Markusa jau desmit gadus ir olainiete, kura šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijas trešā kursa Keramikas apakšnozarē. Brīvajā laikā jauniete aizraujas ar ceļošanu, kas viņu iedvesmo turpmāko darbu tapšanai. Mirdza atzīst, ka salīdzinājumā ar trauslo porcelānu, keramiskais materiāls – māls, ir ļoti spēcīgs un ar to ir viegli strādāt: „Sajūta, ka tā tiešām ir zeme ar ko es strādāju”.

Mirdza runājot par izstādi, stāsta: „Ar šīs izstādes palīdzību vēlos lauzt stereotipu par keramiķa tēlu kopumā. Keramiķis visu laiku nesēž un nevirpo tikai podus, kā lielai sabiedrības daļai šķiet”.

OLAINES AUDĒJU KOPAS „ATVASARA” 20 GADU JUBILEJAS DARBU IZSTĀDE

23.oktobrī Olaines Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta Olaines audēju kopas „Atvasara” 20 gadu jubilejas izstāde.

Atklāšanas laikā, apmeklētājiem bija iespēja aprunāties ar kopas dalībniecēm, plašāk uzzināt par aušanas tehniku veidiem kā arī iepazīties ar izstādē apskatāmajiem darbiem.

Kopas dibinātāja, Dace Urbanoviča par izstādi stāsta: „Izstādē apskatāmajos darbos esam  ieaudušas  sirds siltumu un labās domas”.

Audējas cer, ka ar šīs izstādes palīdzību iedvesmos gados jaunākus cilvēkus pievērsties aušanai un pievienoties audēju kopai „Atvasara”, lai aušanas tradīcijas Olainē turpinātos arī nākamos 20 gadus.

Izstāde apskatāma līdz 24.novembrim Olaines Vēstures un mākslas muzejā.

ILZE ORBIDĀNE, AIJA STRODE – ĒRGLE, ZANDA REMERTE PERSONĀLIZSTĀDE “TRĪS”

Allas Tiščenko gleznu izstādes “Ceļš uz mākslu” atklāšana

17. augustā Olaines Vēstures un mākslas muzejā atklāta Allas Tiščenko gleznu izstāde „Ceļš uz mākslu”.

Alla ir olainiete jau kopš 1989. gada, taču viņas dzimtā pilsēta ir Breska (Baltkrievija). Savu radošumu izpaust mākslā Alla sāka 2010. gadā, apgūstot gleznošanu savas iedvesmotājas un vienīgās skolotājas Tatjanas Anufrijevas studijā (Rīgā). Tā bija brīnišķīga iespēja izkopt savu talantu un izteikt savas emocijas ar krāsu palīdzību.

Allas talantam nav robežu, māksliniece nebaidās eksperimentēt gleznojot dažādos stilos, kas arī redzams viņas košajās kompozīcijās. Autores gleznas veidotas eļļas tehnikā pēc Kloda Monē, Salvadora Dalī, Leonīda Afremova, Marijas Pavlovas motīviem.

Ar izstādes palīdzību autore vēlas atgādināt, ka problēmas ir īslaicīgas, bet māksla – mūžīga, tādēļ nevajag baidīties pēc tās tiekties.

PAULAS KUZMINAS FOTOIZSTĀDE „MILTI PA GAISU”

18. jūlijā, Olaines Vēstures un mākslas muzejā, svētku noskaņās atklāta Paulas Kuzminas fotoizstādi “Milti pa gaisu”.

Fotoizstāde “Milti pa gaisu” ieved citā pasaulē, raisot domas par svētkiem, jo fotogrāfijās redzami dažnedažādākie deserti, kas ne tikai pārsteidz ar savu garšu, bet arī rada estētisku baudījumu, kuru varēja sajust arī izstādes atklāšanā.

Paula ir olainiete, kuras aizraušanās ir desertu gatavošana. Paula, runājot par savu hobiju, stāsta: „Viss, kas saistās par un ap kūciņām, kūkām, krēmiem, bezē, ir tik ļoti mans! Skaisti noformēt un iemūžināt ir vēl viens process, kas man ir ļoti īpašs. Katra manis gatavota kūciņa, katrs deserts ir no sirds! Šis hobijs ir veids, kā izpaužas mana būtība un esība.”

Desertu gatavošanas mākslu Paula apguvusi pašmācības ceļā un ar to nodarbojas jau kopš 2016. gada vasaras. Gatavojot Paula īpaši piedomā ne tikai pie garšas, bet arī pie acīm baudāmām detaļām, lai desertu padarītu neizmirstamu.

Fotoizstādē „Milti pa gaisu” apskatāmas fotogrāfijas, kuras uzņemtas laika posmā no 2016. gada līdz 2018. gadam.

Latvijas cietumu ieslodzīto mākslas un amatniecības darbu izstādes “No sirds un prasmīgām rokām” atklāšana

Otrdien, 17. jūlijā, Olaines Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta Latvijas cietumu ieslodzīto mākslas un amatniecības darbu izstāde “No sirds un prasmīgām rokām”.

Cilvēki, kas dzīvē izdarījuši nepareizas izvēles, sāpinājuši citus un salauzuši savas dzīves, tomēr paliek mūsu sabiedrības daļa. Daudzi no viņiem apzinās savas kļūdas un vēlas rast atpakaļceļu likumpaklausīgā sabiedrībā. Attēlos, gleznās, dažādās rokdarbu veidotās formās un veidolos varam uzlūkot šo cilvēku projicētu iekšējo sajūtu un domu pasauli, kuru iepazīstot rodas pamudinājums pārvarēt sabiedrībā valdošo negatīvo attieksmi un aizspriedumus, un mudina domāt par iekļaujošu un gudru sabiedrību, kur katram tiek dota iespēja labot savas kļūdas un pievienot savu talantu kopējā sabiedrības un tautsaimniecības labuma vairošanā.

Izstādē „No sirds un prasmīgām rokām” apskatāmi gan adījumi un rokdarbi, gan mākslinieciski un amatnieciski darinājumi dažādās tehnikās no Rīgas Centrālcietuma, Olaines, Liepājas un Iļģuciema sieviešu cietumiem. Izstāde ir kā vēstnesis Latvijas cietumos ieslodzīto radošo darbu konkursam „Mans talants Latvijai 100 gadu jubilejā”.

Intas Konošonokas gleznu izstādes atklāšana 16.06.2018.

19. jūnijā, Olaines Vēstures un mākslas muzejā, patīkamā un draudzīgā gaisotnē aizritēja Intas Konošonokas gleznu izstādes atklāšana.

Inta ir olainiete, kuras hobijs ir gleznošana, rokdarbi un viss, kas saistīts ar mākslu.

Jaunietes interese par mākslu radusies jau agrā bērnībā, kas nepazuda arī vēlāk. Par glezniecību Inta sāka interesēties vidusskolā, kad pievienojās Bruno Baha vadītajam vizuālās mākslas pulciņam. Vēlāk savas prasmes turpināja attīstīt un pilnveidot studiju laikā Rīgas Tehniskajā universitātē.

Inta Konošonoka, runājot par savām gleznām, stāsta: „Man nepatīk runāt par jūtām, es labprāt tās parādu”.

Izstādē apskatāmas 14 gleznas, kuras tapušas RTU studiju laikā, jauniešu projektos un brīvajos brīžos.

Izstāde apskatāma līdz 2018. gada 16. jūlijam.

Olaines mūzikas un mākslas skolas izstādes atklāšana 12.06.2018.

12. jūnijā plkst. 17:00 Olaines Vēsture un mākslas muzejā notika Olaines Mūzikas un mākslas skolas absolventu darbu izstādes atklāšana.

Olaines Mūzikas un mākslas skolu 2018. gadā absolvējuši 12 audzēkņi, kuri izstādē demonstrē mākslas skolā septiņos gados apgūtās prasmes un radošās idejas.

Kā vienojošā tēma ir daba un cilvēks. Pētot dabā redzamās formas, kā arī dizainā izmantojot dabas motīvus, tapuši interjera objekti. Dziļāka nozīme ir reāli gleznotajām ainavām un veidotajiem tēliem, kas vedina domāt par atmiņām un domām par jauniešu nākotni.

Izstāde apskatāma no 12. jūnija līdz 14. jūlijam.

Olaines Vēstures un mākslas muzejā notika Aleftinas Mošenkovas ikonu izstādes “Mūžīgais Dieva gars ir ar mums” atklāšana 17.04.2018.

17. aprīlī notika izstādes „Mūžīgais Dieva gars ir ar mums” atklāšanas pasākums un tikšanās ar mākslinieci, ikonogrāfijas meistari Aleftinu Mošenkovu. Draudzīgā atmosfērā bija iespēja ne tikai dzirdēt brīnišķīgus laba vēlējumus meistarei, bet arī A. Mošenkovas stāstījumu, kas palīdzēja uztvert katras ikonas vēstījumu. Izstāde apskatāma no 17.04. līdz 17.05.18.

Olaines Vēstures un mākslas muzejā notika Jeļenas Kažokas personālizstādes “Pavasari gaidot” atklāšanas pasākums

6. martā notika Jeļenas Kažokas personālizstādes “Pavasari gaidot” atklāšanas pasākums, kas caur gleznām un keramikas darbiem ienes pavasarīgu svaigumu Olaines Vēstures un mākslas muzejā.

J. Kažoka nemitīgi eksperimentē ar mākslas veidiem, materiāliem un formām, padarot izstādi oriģinālu un visnotaļ interesantu. Māksliniece nevēlas pateikt priekšā, ko katrs darbs nozīmē, tā vietā viņa aicina uz brīdi apstādināt ikdienu un atrast darbos savu nozīmi, savu sajūtu…

Izstāde ir apskatāma no 6. marta līdz 7. aprīlim.

Marinas Škirmantes gleznu izstādes „I love Olaine” jeb „Es mīlu Olaini” atklāšana 24.02.2018.

24. februārī, Olaines Vēstures un mākslas muzejā, draudzīgā un radošā atmosfērā aizritējis Marinas Škirmantes personālizstādes „I love Olaine” jeb „Es mīlu Olaini” atklāšanas pasākums.

Māksliniece apmeklētājiem sniedz iespēju vienkopus aplūkot dažādus gleznošanas tehnikā radītus darbus, kas ir kā autores ziņojums par 2017. gadu.

2017. gads gan M. Škirmantei, gan Olainei bijis jubilejas gads, tādēļ īpašu prieku māksliniecei sagādā iespēja parādīt savas gleznas Olaines iedzīvotājiem, kā arī tuvākajiem draugiem.

Par spīti tam, ka apmeklētāji neskopojas ar labiem vārdiem, M. Škirmante par saviem darbiem izsakās pieticīgi, uzsverot, ka esot vēl daudz jāmācās. M. Škirmante tiecas pēc izaugsmes ir gatava mācīties un strādāt. Runājot par sevi un Olaini, autore saka: „Par Olaines attīstību atbild izcila profesionāļu grupa. Man arī ir sava komanda – tā ir mana ģimene, draugi un skatītāji..”

Izstāde apskatāma no 2018. gada 20. februāra līdz 18. martam, Olaines Vēstures un mākslas muzejā.

Tatjanas Hmeļovas gleznu izstādes „Pasaule varavīksnes krāsās” atklāšana 17.02.2018.

2018. gada 17. februārī, Olaines Vēstures un mākslas muzejā atklāta Tatjanas Hmeļovas gleznu izstāde „Pasaule varavīksnes krāsās” jeb izstāde, kas pēc Tatjanas Hmeļovas vārdiem ir mākslinieces dzīves notikumu spogulis.

Māksliniece iedvesmojas no dabas skaistuma, cilvēku, kā arī dzīves mirkļu neatkārtojamība, tādēļ izmantojot krāsas un audekla virsmu, T. Hmeļova ataino 2017. un 2018. gada dzīves notikumus, sajūtas un iespaidus, kas radušies ceļojumu, vaļasprieku, cilvēku, kā arī Olaines iespaidā.

Izstādē redzamas ainavas no Austrijas, Olaines rapšu lauks, Vecrīgas un Venēcijas urbānā vide, Kloda Monē mākslas darba „Sieviete ar lietussargu” kopija, kā arī daudzi citi brīnišķīgi darbi.

Izstāde apskatāma no 2018. gada 17. februāra līdz 5. martam.