2014. gads

TERĒZES ZAĶES MĀKSLAS STUDIJAS DALĪBNIEKU DARBU IZSTĀDE

PIC IZSTĀDE “PĒRĻU ROTAS UN TAMBORĒJUMI”

ANNAS JUAŅ JUAŅ LI DARBU IZSTĀDE

DENISA TRUSLE IEROČU KOLEKCIJAS IZTĀDE

EDMUNDA GLUDIŅA FOTO IZSTĀDE UN ALEKSANDRAS AMTMANES ZĪMĒJUMU IZSTĀDE

PIC IZSTĀDE “DZINTARS – SARKANĀ KRĀSA”

CIETUMU IZSTĀDE “OTRPUS VĀRTIEM”